Žyma: literatūra

Jumoras literatūroje II

– Kaip sekasi Smitui?
– Žinote, blogai. Vargšelis nusipirko naują bumerangą, bet niekaip negali išmesti seno…
L.Mincas, „Paskutinieji iš akmens amžiaus“

–  …tavo senelis, senasis Izaokas Belju, vienu kumščio smūgiu užmušė žmogų šešiasdešimt devynerių metų.
– Kas buvo šešiasdešimt devynerių metų? Užmuštasis?
– Ne, tavo senelis, niekam tikęs veltėdi!

Džekas Londonas, „Smokas Belju“

– Kristus buvo socialistas, – pasakė Tomas.
– Bet Kristus mirė prieš du tūkstančius metų, – tarė Saksona.
– Na ir kas? – suglumęs paklausė Tomas.

Džekas Londonas, „Mėnulio slėnis

…Benino prekiautojai pastebėjo, kad dauguma Europos turistų konservatyvūs – stengiasi pirkti tik žinomas prekes. Tad beniniečiai prekiaudami sėkmingai tuo ir naudojasi. […] Prisimenu, vieną sykį, pirkdamas Kotonu turguje ananasus, aš paklausiau prekininkę, ar jie švieži.

– Švieži, švieži, – atsakė baltadantė matrona, žvilgčiodama į mane su aiškia pašaipa. – Geri ananasai, ką tik iš Paryžiaus…

Nikolajus Baratovas, „Abomėjaus ąsočio mįslė“

ananasas_juoda_balta

Reklama

Jumoras literatūroje

Literatūroje, kuri vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis pakliūna po mano biologiniu skaneriu, dažnai aptinku įdomių anekdotų. Kai kuriems jų suprasti reikia tam tikrų istorinių žinių, kai kurie – juodai nejuokingi, bet savaip įdomūs. Gaila, bet vėlai susigriebiau imtis jų kolekcionavimo. Tad pateikiu tik kelis. Paprastus, žemiškus, bet neblogus.

Ar girdėjote anekdotą apie žmogų, turėjusį du sūnus? (…) Vienas žmogus turėjo du sūnus… Pitą ir Stiuartą. Pitas buvo Optimistas, o Stiuartas Pesimistas. (…) Tryliktojo gimtadienio proga tėvas padovanojo Stiuartui – Pesimistui – brangų laikrodį, dailidės įrankių komplektą ir dviratį. (…) O Pito – Optimisto – kambarį jis privertė arklio mėšlo. (…) Išvyniojęs dovanas, Stiuartas bambėjo visą rytą. Dailidės įrankių komplekto jam nereikėjo, laikrodis nepatiko, o dviračio padangos buvo ne tokios, kokių reikia. (…) Nuėjęs į Pito – Optimisto – kambarį, tėvas nepamatė Pito, tačiau išgirdo karštligišką kastuvo brūkšėjimą ir sunkų alsavimą. Arklio mėšlas skraidę po visą kambarį. (…) „O dangau, ką tu darai?“- sušuko tėvas Pitui. (…) Iš mėšlo gelmių atsklido balsas: „Klausyk, tėve, – tarė Pitas, – aplink šitiek mėšlo, taigi kažkur turi būti ir ponis!“

Arundhati Roy, „Mažmožių Dievas“

Būdamas Sudane aš kartą paklausiau, kokia proga paprastai rengiamos kupranugarių lenktynės. Išgirdau šmaikštų atsakymą: „Ogi tada, kai klajoklių stovykloje pasirodo mokesčių rinkėjas. Tada tepamatysi debesis dulkių, nes kiekvienas skuba kuo greičiau pasprukti.“

Lotaras Šteinas, „Dykumų klajokliai“

Klajokliai turi tokią pasakėlę apie kupranugarį ir stepių vištą. Stepių višta sako: „Aš padedu kiaušinį į smėlį, leidžiuosi kelių dienų kelionėn, o po to grįžtu jų perėti.“ Kupranugaris atsako: „Jei mano motina, man dar tebesant jos pilve, gėrė iš kokio šulinio, tai aš lengvai galiu jį surasti ir atsigerti.“

Lotaras Šteinas, „Dykumų klajokliai“

Mano senelis turėjo komarą, tai yra oficialią, žmonos pripažintą meilužę. Penktadienius leisdavo su komara, o šeštadienius – su mano močiute.
„Seneli, kaip viskas buvo? Kaip tau pavykdavo?“
„Kaip buvo? Penktadieniais protą knisdavo komara, šeštadieniais – tavo močiutė!“

Antonio Pascale, „Jausmus lengvinančios aplinkybės“