Kategorija: Naudinga

Kaip papjauti kiaulę

Ūkininkai iš Amerikos siūlo ne pjauti, o šauti. Tam yra sukurti ir specialūs ginklai. Tokį kiaulės žudymą galima priskirti prie modernesnių metodų, tarp kurių taip pat yra žudymas dujomis bei elektra.
Viduramžiais (nors veikiausiai ir anksčiau bei vėliau) pirmiausia trenkdavo kiaulei per galvą su mediniu kūju.Medieval_pig_slaughter

O štai kaip tradiciškesnį kiaulės skerdimo būdą aprašo rašytojas Viktoras Brazauskas apsakyme „Valdiškas žmogus“:

…švelniausiais žodžiais išprašęs gyvulį iš guolio, žaibiškai stverdavo už kojos ir užnerdavo kilpą. Paskui būdavo vieni niekai: virvę užmesdavo ant skersinio, paršą pakeldavo tiek, kad jis žemę siekdavo tik priekinėmis kojomis. Po tokios ceremonijos, perbraukęs delnu durtuvo ašmenis, smogdavo, palaikydavo dubenį kraujui ir eidavo į trobą. Gyvulys nesikankindavo nė minutės.

 

(c) Fabula Saulė, 2017. Visos teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo šio turinio naudoti negalima.
Iliustracija: Wikipedia.org

Reklama

Anglų kalbos gramatika: neveikiamoji rūšis (Passive)

1. Be done / have been done

○ Veikiamoji ir neveikiamoji rūšis:

This house was built in 1895.  》neveikiamoji rūšis.
Somebody built this house in 1895. 》veikiamoji rūšis.

Dažniausiai renkamės neveikiamąją rūšį kuomet nesvarbu kas atliko veiksmą. Šiuo atveju nesvarbu, kas pastatė namą. Neveikiamosios rūšies sakiny norint pasakyti, kas atliko veiksmą, naudojamas by:

This house was built by my grandfather.

○ Neveikiamosios rūšies sakiniuose naudojame be (is/are/was/were/has been ir pan.) + būtąjį laiką (past participle):

(be) done    (be) cleaned   (be) damaged

○ Neveikiamosios rūšies bendratis: be done / be cleaned / be built. Bendratį naudojame po modalinių veiksmažodžių (will, can, must pan.) ir po kai kurių kitų veiksmažodžių (pvz: have to, be going to, want to).

Veikiamoji rūšis 》 We can solve this problem.
Neveikiamoji rūšis 》 This problem can be solved.

Kiti pavyzdžiai:
This room is going to be painted.
George might be sent to America.

Taip pat yra tokia būtojo laiko bendraties forma: have been done/have been built.

Veikiamoji rūšis 》Somebody should have cleaned the windows yesterday.
Neveikiamoji rūšis 》The windows should have been cleaned yesterday.

Kiti pavyzdžiai:
My bicycle has disappeared. It must have been stolen.
She wouldn’t have been injured if she had been wearing a seat-belt.

2. Esamojo ir būtojo laiko formos (Present and past tenses)

Present simple   am/is/are + done

Veikiamoji rūšis 》 Somebody cleans this room every day.
Neveikiamoji rūšis 》This room is cleaned every day.

Past simple   was/were + done

Veikiamoji rūšis 》Somebody cleaned this room yesterday.
Neveikiamoji rūšis 》This room was cleaned yesterday.

Present continuous   am/is/are being + done

Veikiamoji rūšis 》Somebody is cleaning the room at the moment.
Neveikiamoji rūšis 》This room is being cleaned at the moment.

Past continuous   was/were being + done

Veikiamoji rūšis 》Somebody was cleaning the room when I arrived.
Neveikiamoji rūšis 》The room was being cleaned when I arrived.

Present perfect   have/has been + done

Veikiamoji rūšis 》The room looks nice. Somebody has cleaned it.
Neveikiamoji rūšis 》The room looks nice. It has been cleaned.

Past perfect   had been + done

Veikiamoji rūšis 》The room looked much better. Somebody had cleaned it.
Neveikiamoji rūšis 》The room looked much better. It has been cleaned.

3. Verta žinoti

○ Kai kurie veiksmažodžiai gali turėti du objektus. Pavyzdžiui:

They didn’t offer Ann the job. 》 Du objektai: Ana ir darbas

Taigi galima sudaryti du skirtingus neveikiamosios rūšies sakinius:

Ann wasn’t offered the job.
The job wasn’t offered to Ann.

Labiau įprasta, kad neveikiamosios rūšies sakiniai prasidėtų su asmeniu. Kiti žodžiai, kurie gali turėti du objektus:

Ask   tell  give   send   show   teach   pay

○ Prisiminkite, jog be born yra neveikiamoji rūšis ir paprastai naudojama būtajame laike:
 
I was born in Mažeikiai. (Klaida: I am born).

○ Neveikiamosios rūšies -ing forma yra being done:

Veikiamoji rūšis 》I don’t like people telling me what to do.
Neveikiamoji rūšis 》I don’t like being told what to do.

○ Kartais galima naudoti get vietoj be neveikiamojoje rūšyje:

There was a fight at the party but nobody got hurt.

Galima naudoti get neveikiamojoj rūšy norint pasakyti, jog kažkas kam nors nutiko. Dažnai veiksmas nėra suplanuotas, nutinka netikėtai:

The dog got run over by a car.

Kitose situacijose get paprastai nėra galimas:
 
George is liked by everyone. (Klaida: gets liked).

Get dažniausiai naudojamas šnekamojoje anglų kalboje. Be galima naudoti visose situacijose.

Parengta pagal ‘English Grammar in Use: A Self-study Reference and Practice Book for Intermediate Students’